Thursday, 13 December 2012

TEKNIK MENJAWAB SOALAN PENULISAN BAHASA MELAYU BAHAGIAN A


PENGENALAN

Ø  Bahasa Melayu Kertas 2  (012) dalam bentuk ujian subjektif.

Ø  Terdapat lima soalan yang akan  dikemukakan kepada calon iaitu Bahagian A (1 soalan), Bahagian B (3 soalan) dan Bahagian C (1 soalan)

Ø  Calon hanya perlu menjawab 3 soalan sahaja iaitu setiap bahagian 1 soalan sahaja .

Ø  Sebanyak 60 markah diperuntukkan iaitu Bahagian A (10 markah), Bahagian B (30 markah) dan Bahagian C (20 markah).
Ø  Jenis item yang diuji ialah dalam bentuk respon terhad bagi bahagian A dan C, manakala respon terbuka untuk Bahagian B.

Ø  Pemarkahan secara holistik berdasarkan kriteria penskoran yang ditetapkan.

BAHAGIAN  A

Ø  Gambar terdiri daripada gambar tunggal, gambar bersiri, jadual, pelan, kitaran dan peta.
Ø  Calon perlu meneliti maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut.
Ø  Bina ayat dengan menggunakan nombor.
Ø  Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 15 minit.
Ø  Markah yang diperuntukkan ialah 15 markah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam gambar di bawah ini.Langkah 1: Memahami  dan meneliti gambar

Ø  Teliti dan cari maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut.
Ø  Rangka idea seperti siapa / apa / di mana /bila / mengapa berdasarkan gmbar.


Langkah 2: Baca dan cari kunci soalan

Ø  Baca keseluruhan soalan dan cari kunci soalan.
Ø  Kunci soalan bagi soalan perbincangan ini ialah sama ada tentang aktiviti, tentang gambar atau tentang situasi.
Oleh itu, ayat yang dibina mestilah mengandungi kata kerja dan merujuk maklumat yang terdapat dalam gambar.
Langkah 3: Bina rangka ayat.

Ø  Tulis perkataan yang sesuai tentang gambar  
Ø  Digalakkan calon menulis pada gambar berkenaan agar tidak terpesong atau idea berulang.
Contoh:  1. tiga murid – menyapu sampah
               2. murid   - menyusun hadiah
               3. guru lelaki – menggantung kain rentang
               4. guru lelaki – mengangkat rostrum
               5. murid lelaki – menyusun sofa

Langkah 4: Bina lima ayat lengkap

Ø  Tulis lima ayat sahaja berdasarkan rangka ayat.
Ø  Setiap ayat dicadangkan mempunyai nombor.
* Jumlah kesemua ayay yang dibina digalakkan lebih daripada 30 patah perkataan.
   Murid menulis ayat lengkap dan bukan ayat mudah.

Jawapan contoh:

1.     Tiga orang murid lelaki sedang menyapu sampah di dalam dewan supaya kelihatan bersih dan cantik.
2.     Beberapa orang murid perempuan sedang membantu seorang guru perempuan menyusun hadiah di atas meja.
3.     Beberapa orang guru lelaki bekerjasama menggantung kain rentang pada dinding dewan.
4.     Dua orang guru lelaki sedang mengangkat rostrum ke atas pentas untuk digunakan semasa sesi ucapan nanti.
5.     Dua orang murid lelaki membantu seorang guru menyusun sofa di bawah pentas.


Langkah 5: Menyemak

Ø  Selepas menulis jawapan, semak struktur  ayat, penggunaan perkataan, tanda baca, imbuhan dan ejaan.
Ø  Pastikan ayat yang dibina berkaitan gambar.
Ø  Pastikan membina ayat gramatis.  

No comments:

Post a Comment