RPH


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata pelajaran
Bahasa Melayu
Kelas
6  Bestari
Tarikh/ Hari    
28 Julai 2012 ( Isnin )
Masa  
7.20 – 8.20 pagi
Bilangan Murid
32 orang
Tema
Sejahtera Sepanjang Usia
Tajuk
Makanan Dijaga, Hidup Cergas, Kesihatan Terpelihara
Fokus Utama
4.1  Aras 1 (ii)   Menyuarakan pendapat atau pandangan                    
                            sesuatu isi.
Fokus Sampingan
4.1  Aras 1 (ii)   Menjelaskan persoalan berdasarkan teks 
                            yang dibaca.                                           
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid akan dapat:
           1.Menyuarakan pandangan tentang kesan tidak   
               melakukan  aktiviti   fizikal seperti senaman.
           2.Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks   
              yang dibaca.
Pengetahu sedia ada
Murid .sudah didedahkan tentang kepentingan menjalani
senaman
Sistem Bahasa
Kata Majmuk, Tanda Baca
Pengisian Kurikulum
1.    Ilmu                 - Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
2.    Nilai Murni      - Menjaga kesihatan
3.    KBT                - Kemahiran berfikir – Menyatakan sebab 
                                                              Menjana idea
Bahan bantu menjagar
Gambar makanan dan gambar orang obesiti, gambar piramid makanan, gambar piramid  aktiviti, lembaran kerja lagu “Makan”
                         
                                  
Langkah/
Masa
Isi kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan/
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
(Set Induksi)
(5minit )
Gambar  wanita dan budak  obesiti.
Mengaitkan gambar  dengan tajuk pelajaran.
Guru mempamerkan   gambar makanan dan orang obesiti
Guru menyoal murid tentang gambar
Guru meminta murid mengaitkan gambar dengan tajuk pelajaran
Murid melihat gambar yang dipamerkan oleh guru.
                                Murid memberi respon soalan yang diberi oleh guru.
Murid mengaitkan gambar dengan tajuk pelajaran.
Strategi/Teknik
Penyoalan seluruh kelas
Menghubungkait
BBM: Gambar makanan dan gambar orang obesiti
Perkembangan
Langkah 1
(15minit )

Meneliti piramid makanan dan membezakan dengan piramid aktiviti
Guru meminta murid meneliti maklumat yang terdapat dan dipaparkan dalam  piramid  aktiviti.
Guru meminta 
Murid meneliti maklumat yang terdapat dalam piramid aktiviti
Murid menyatakan perbezaan antara piramid aktiviti
Strategi/Teknik
Memerhati dan membandingbeza
murid membezakan     piramid  aktiviti dan piramid makanan.
Guru meminta murid menyenaraikan langkah menjaga kesihatan selain patuh kepada piramid makanan dan aktiviti
dan piramid makanan.
Murid menyenaraikan langkah –langkah untuk mengawal kesihatan selain patuh kepada piramid aktiviti dan piramid makanan
BBM – Gambar piramid makanan dan piramid aktiviti


Langkah 2

( 15 minit )
Menyenaraikan aktiviti  yang tidak aktif  dan perlu dikurangkan 
Memberikan  kesan  yang akan berlaku jika tidak melakukan aktiviti fizikal.
Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan.

Guru meminta murid berbincang dan menyenaraikan aktiviti yang tidak aktif dan perlu dikurangkan.

Guru meminta murid menyenaraikan kesan  yang akan berlaku jika tidak melakukan aktiviti fizikal.

Guru meminta murid membentangakan hasil perbincangan.

Guru membuat kesimpulan  tentang hasil perbincangan
Murid berbincang  dalam kumpulan tentang aktiviti tidak aktif  dan perlu dikurangkan.

Murid menyenaraikan  kesan yang berlaku jika tidak melakukan aktiviti fizikal .
Wakil setiap kumpulan  membentangkan hasil kerja dalam kumpulan masing-masing.

Murid lain mendengar dengan teliti .
Strategi/Teknik
Aktiviti kumpulan/
Perbincangan
Pembentangan hasil kerja kumpulan

BBM: Lembaran
kerja , gambar piramid makanan dan piramid aktiviti
Langkah 3
(20 minit)
Bersoal jawab  tentang cara untuk mengekalkan kesihatan
Menjawab soalan  pemahaman
Guru menyoal murid tetang cara-cara untuk mengekalkan kesihatan berdasarkan piramid aktiviti dan piramid makanan.

Guru mengdarkan soalan pemahaman.

Aktiviti Pengayaan Mencari kata majmuk yang telah mantap penggunaannya
dalam petak huruf.
Murid menerangkan tentang cara-cara untuk mengekalkan kesihatan berdasarkan piramid aktiviti dan piramid makanan.

Murid menjawab soalan pemahaman yang diedarkan oleh guru.

Aktiviti Pengayaan
Mencari kata majmuk yang telah mantap penggunaannya.

BBM: Lembaran kerja , latihan pengukuhan, latihan pengayaan
Penutup
( 5 minit)

Memperdengarkan lagu
Rumusan / nilai murni daripada tajuk
Guru memperdengarkan lagu.

Guru meminta murid menyenaraikan penyakit kronik yang berpunca daripada tidak mengawal pemakanan dan kurang aktif.

Guru memberi nasihat  menjaga kesihatan dengan mengawal pemakanan dan sentiasa aktif serta selalu melakukan senaman untuk mengelakkan  pelbagai penyakit  dan obesiti.

Guru meminta murid merumus dan menyatakan nilai yang diperoleh
Muridmendengar lagu.    

Murid menyenaraikan penyakit yang kronik akibat tidak mengawal pemakanan dan tidak aktif.

Murid  merumus tajuk pelajaran dan menyatakan nilai berdasarkan tajuk yang dipelajari.
Strategi/Teknik
Mendengar lagu
Merumus dan menyatakan nilaiBBM: Gambar Kesan akibat tidak menjaga kesihatan3 comments:

  1. Tahniah, semoga blog cikgu dapat dimanfaatkan oleh semua, Insya Allah.

    ReplyDelete